Echipa Liis4u

Echipa LIIS4U este alcătuită din 24 de elevi și a luat naștere în urma unei selecții a tinerilor care și-au dorit să se implice într-un proiect de voluntariat, ca urmare a provocării lansate prin competiția Euroscola. Numele echipei este sugestiv, LIIS fiind sigla liceului, iar 4U abrevierea de la ”for Ukraine”. Proiectul s-a derulat în perioada 20 iunie 2015 – 9 octombrie 2015, lucru ce nu este întâmplător, întrucât activitățile au debutat pe 20 iunie (de Ziua Mondială a Refugiatului), continuând pe durata a 112 zile (112 trimițând deopotrivă la numărul internațional pentru apeluri de urgență). Ideea în sine a luat naștere în cadrul acestei echipe, elevii propunându-și să se dedice unor activități prin care să își arate solidaritatea față de o comunitate care se confruntă cu o serie întreagă de probleme sensibile ce decurg din însuși statutul ei – refugiații. Alegerea unei categorii specifice – refugiații ucraineni – nu a constituit o limitare a proiectului, ci a fost făcută în ideea focalizării concrete pe atingerea unor obiective particulare, precum și ținând cont de posibilitățile reale de a intra în contact cu refugiații. Ideea inițială a fost aceea de solidarizare cu refugiații ucraineni, aflați în zona Moldovei, pentru a extinde, în viitor, proiectul și la alți refugiați aflați pe teritoriul României și nu numai.

Scopul

Scopul pe care l-a vizat proiectul este de a contribui la diminuarea sărăciei la nivel global, prin solidarizarea cu cei aflați în suferință și prin sensibilizarea populației cu privire la o comunitate defavorizată care a generat, nu de puține ori, numeroase controverse – refugiații. De ce această comunitate? Este o întrebare la care echipa a trebuit să răspundă adesea, pe parcursul activităților. Fără a fi legată de contextul socio-politic actual, în care se vorbește de o adevărată criză a refugiaților, intenția proiectului echipei LIIS4U este, printre altele, aceea de a demonstra faptul că solidaritatea nu are granițe, că a fi solidari cu cei de lângă noi înseamnă a depăși bariere ce țin de distanță, de cultură, de limbă sau de religie. Pentru că ”cei de lângă noi” sunt, de fapt, toți cei aflați în suferință, care au nevoie de sprijin, indiferent unde se află.

Obiectivele majore

Obiectivele majore pe care echipa LIIS4U și le-a propus, încă de la început, vin în sprijinul atingerii scopului menționat, acestea fiind: să promoveze drepturile omului și respectarea acestora, precum și demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept ca valori intrinseci ale Uniunii Europene, atât pe plan intern, cât și extern; să informeze și să sensibilizeze cetățenii cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii Europene și a statelor membre, stimulând implicarea directă a acestora în activități de eradicare a sărăciei la nivel global; să promoveze în rândul cetățenilor o atitudine de responsabilitate și de solidaritate față de comunitățile defavorizate care se confruntă cu sărăcia, în mod special a comunităților de refugiați care se află pe teritoriul României și care provin din zone afectate de conflict; să elaboreze un sistem viabil și de durată de instrumente suport care să ofere sprijin concret persoanelor din comunități defavorizate provenind din zone geografice afectate de situații de conflict din țările lor, având ca efect pe termen lung diminuarea sărăciei; să realizeze un afiş original de promovare a proiectului de voluntariat, cu un mesaj relevant pentru tema propusă. La acestea se adaugă în mod implicit și obiective ce țin de latura educativă a proiectului, vizând educația elevilor în spiritul multiculturalității, al diversității și al deschiderii către problemele reale ale societății în care trăiesc.

Strategia de implementare a proiectului

Strategia de implementare a proiectului a presupus o serie de întâlniri preliminare în cadrul cărora s-au definit obiectivele particulare, s-au propus activități de voluntariat, s-au căutat parteneri. A urmat apoi o perioadă de documentare, atât în vederea unei înțelegeri profunde a cauzelor care au determinat existența acestei comunități defavorizate, cât și în vederea identificării de persoane refugiate aflate pe teritoriul țării noastre. Inițial, spre surprinderea tuturor, a fost destul de dificil să găsim sprijin în acest sens, întrucât, în ciuda informațiilor din mass-media și a numeroaselor declarații ale oficialităților referitoare la ajutorul oferit de autoritățile române refugiaților ucraineni, de la niciunul dintre centrele de refugiați de pe teritoriul României nu am primit un răspuns concret legat de găzduirea unor refugiați în centre. Echipa nu a fost, însă, descurajată, continuându-și documentarea și concepând o serie de materiale de promovare a solidarității (site, chestionare, pliante informative, diplome și afișe pentru acțiuni caritabile etc.). Eforturile nu au fost în zadar, căci, după îndelungi căutări, membrii echipei au identificat câteva familii de ucraineni care urmau să se stabilească în localitatea Măgura Ilvei, din județul Bistrița Năsăud, cu sprijinul unui ONG, familii ce au devenit beneficiarii direcți ai proiectului LIIS4U. Proiectul Solidari cu cei de lângă noi! – 112 pentru Ucraina s-a derulat, practic, pe trei paliere, sintetizate în termeni cheie ce se regăsesc sub o formă sau alta în toate activitățile: informare, sensibilizare, responsabilizare.

Informarea

Informarea a vizat atât documentarea membrilor echipei cu privire la aspecte ce țin de contextul politic, social, cultural legat de comunitatea ce constituie grupul de beneficiari ai proiectului, cât și conștientizare publicului larg în legătură cu problemele refugiaților. Acest lucru s-a realizat prin intermediul site-ului proiectului (www.liis4u.jocsecund.info), prin pagina de Facebook (LIIS4U), prin pliante și prin alte materiale realizate și distribuite de echipă, precum și printr-o serie de workshop-uri pe tema solidarității derulate în parteneriat cu mai multe școli, dintre care una din mediul rural (Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Economic Mangalia, Liceul Tehnologic Tătăruși și Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei). De asemenea, dezbaterea ”Solidaritatea – exercițiu de educație”, expoziția de fotografie ”Solidaritatea prin obiectiv”și lansarea unui număr special al revistei școlii, dedicat proiectului, au constituit atât modalități de informare a publicului, cât și un mijloc de sensibilizare în direcția solidarității.

Sensibilizarea

Sensibilizarea opiniei publice s-a realizat, însă, mai ales prin activitățile cu scop umanitar organizate de echipă, ce s-au bucurat de un număr impresionant de participanți și în urma cărora au fost strânse donații pentru refugiații ucraineni. Astfel, echipa LIIS4U a oganizat în această perioadă următoarele activități caritabile: Turneu de tenis în scop umanitar, Pedalează pentru Ucraina! (concurs de ciclism), Disputa dintre nou și vechi (spectacol artistic). Toate acestea s-au bucurat de sprinjinul școlilor menționate, precum și de cel al unor instituții și firme partenere printre care: Uniunea Ucrainenilor din România, Asociația ”Vasile Voiculescu”, Primăria Iași, Societatea Naţională de Crucea Roşie din România, Ateneul Tătărași, I’Velo Green Revolution România, Decathlon, Bdvisualtech, S.C. Store Solutions, USLIP Iași, Sedcom Libris Iași etc. De asemenea, spoturile cu impact social realizate de membrii echipei și difuzate online și în cadrul diferitelor evenimente au avut un rol important în sensibilizarea opiniei publice.

Responsabilizarea

Responsabilizarea publicului larg în ceea ce privește solidarizarea cu refugiații ucraineni s-a realizat mai ales prin implicarea directă a elevilor în activități concrete de voluntariat, desfășurate în localitatea Măgura Ilvei, unde echipa LIIS4U a petrecut mai multe zile în cursul verii pentru a contribui efectiv, cu forță fizică, la renovarea a două case în care urmau să se mute familii de refugiați ucraineni. Acest gest a dat un impuls extraordinar comunității locale, inițiativei elevilor alăturându-se numeroși voluntari din sat. Echipa LIIS4U a revenit la Măgura Ilvei la început de octombrie, când a avut loc o întâlnire emoționantă cu prima familie de refugiați stabilită deja aici, familia Tuchalin. Cu acest prilej, elevii au donat familiei bani și ajutoare materiale colectate în urma acțiunilor caritabile organizate. Un rol important în ceea ce privește implicarea directă a publicului larg în susținerea refugiaților ucraineni îl are și site-ul proiectului, pe a cărui pagină de start există posibilitatea de a dona în mod direct, precum și posibilitatea de a solicita ajutor, ca refugiat (în limbile română, engleză și ucraineană), prin două formulare interactive.

Rezultatele implementării proiectului

Rezultatele implementării proiectului sunt cu adevărat impresionante. Într-un timp relativ scurt, elevii s-au mobilizat și au participat la activități concrete de amenajare a unor locuințe cu propriile forțe, au strâns fonduri totalizând 5753 de ron, au colectat obiecte din donații (cărți, haine, jucării) de care a beneficiat o familie de refugiați cu șapte copii, urmând ca alte cel puțin zece familii să se bucure de același ajutor, pentru că o parte din bani au fost direcționați către renovarea altor case. La insistențele elevilor, ale părinților ce s-au implicat trup și suflet alături de ei, precum și ale partenerilor ce ne susțin, proiectul nostru va continua și dincolo de competiția Euroscola. De altfel, majoritatea parteneriatelor au fost încheiate pe o durată de cel puțin un an. Ecourile în presa locală și națională sunt numeroase, proiectul fiind cunoscut chiar și la nivel internațional (Ruslana, artista susținătoare înflăcărată a cauzei ucrainenilor, a transmis echipei felicitări pentru inițiativă).

Impactul implementării proiectului

Impactul implementării proiectului asupra contextului local este astfel unul major, cu atât mai mult, cu cât în timpul derulării acestuia, problema refugiaților a căpătat dimensiuni covârșitoare, atât la nivel oficial, cât și în rândul opiniei publice. În cele 112 zile voluntariat, echipa LIIS4U a devenit un simbol al solidarității, scopului său alăturându-se peste 3000 de oameni ce s-au implicat în diferite moduri în acțiunile umanitare. Oportunitatea continuării acestui proiect de voluntariat apare astfel ca o necesitate implicită. Echipa LIIS4U intenționează să îl extindă, astfel încât să poată beneficia de el și alte comunități defavorizate. În acest sens, elevii au programat deja o nouă activitate cu caracter umanitar ce va avea loc pe 17 octombrie, de Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei. Dincolo de obiective ferme, de rezultate în cifre, de impactul dovedit de statistici, dincolo de rigurozitatea pe care o presupune crearea și implementarea unui proiect de o asemenea anvergură, pentru echipa LIIS4U cele 112 zile de voluntariat au reprezentat o experiență copleșitoare, ce poate fi cu greu descrisă în cuvinte... pentru că atunci când totul vine din suflet, atunci când întreaga ta ființă vibrează la vederea lacrimilor de suferință transformate în zâmbete și în lacrimi de fericire, atunci înseamnă că ai învățat, poate, una dintre cele mai importante lecții de viață – solidaritatea.

© Copyright 2015 LIIS4U. Toate drepturile rezervate